Атестація

Атестація педагогічних працівників – система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне

оцінювання їхньої педагогічної діяльності.

Для забезпечення всебічного, комплексного та прозорого оцінювання, на обговорення були винесені такі питання, як:
1.Реалізація педагогічними працівниками вимог професійного стандарту під час проведення навчальних занять.
2.Розробка карти компетентністно орієнтованого аналізу/самоаналізу навчального заняття під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

Великі перемоги складаються з маленьких кроків

Інформація про педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації у 2023-2024 навчальному році.
Інформація пропедагогічних працівників, що атестуються позачергово у 2023-2024 навчальному році.