Кадровий склад

ДИРЕКТОР – Щербак Діна Михайлівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, «Відмінник освіти України».

ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ:

Ворончук Наталія Болеславівна – вчитель вищої категорії, старший вчитель.

Мірошникова Ольга Миколаївна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

Матюшко Оксана Леонідівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Педагогічний колектив школи – це творча співдружність однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну творчість, кожен збагачується духовно завдяки творчості колективу, і в той же час духовно збагачує своїх колег.

Педагогічний колектив школи – це команда професіоналів, майстрів, спеціалістів.

Педагогічний колектив школи – це хранителі духовності, традицій, які об’єднані єдиною педагогічною ідеєю.

Кадрова політика школи спрямована на:

• реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

• розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

• вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;

• оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

• періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

• поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов.

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями.

Всього Кваліфікаційні категорії Педагогічні звання
Вища Перша Друга Спеціаліст Учитель методист Старший учитель
58 39 8 4 3 12 16

Якісний склад педагогічних працівників за віком.

Вік Кількість педпрацівників
До 30 років 2
31 – 40 років 10
41- 50 років 9
51- 60 років 15
Понад 60 років 11

Якісний склад педагогічних працівників за педагогічним стажем.

Стаж Кількість педпрацівників
До 3 років 2
3 – 10 років 2
10- 20 років 16
Понад 20 років 38
Всього 58